PREDANOST ODRŽIVOM RAZVOJU OBALNOG PODRUČJA

INTEGRIRANI PRISTUP RAZVOJNIM PROBLEMIMA MORSKOG, OBALNOG I RIJEČNOG OKOLIŠA

MEĐUSOBNO USKLAĐIVANJE RAZVOJNIH POTREBA I ZAŠTITE OKOLIŠA

POTREBA ZA USKLAĐIVANJEM PRIORITETA JAVNOG S POTREBAMA PRIVATNOG SEKTORA

OSTVARIVANJE RAZVOJA OBALNE REGIJE U OKVIRU POLITIKE ODRŽIVOG UPRAVLJANJA

NAJNOVIJA DOGAĐANJA

Održana „Završna konferencija projekta CAMP za BiH“ i obilježen „Dana mediteranske obale 2022. godine“

25.09.2022

Projekt izrade „Programa upravljanja obalnim područjem BiH – CAMP BH“ (eng. Coastal Area Management Programme for Bosnia and Herzegovina)“ je započeo 2020. godine i u suradnji s uredom PAP/RAC-a iz Splita, te nadležnim institucijama BiH, je nakon dvije godine, sukladno planiranim aktivnostima, uspješno priveden kraju. 

Read more…

Održan 3. sastanak Upravnog odbora „CAMP BiH“ projekta

5.05.2022

Upravni odbor „CAMP-a BiH“ projekta je 5. svibnja 2022. godine u Sarajevu organizirao 3. sastanak. Glavne teme sastanka bili izvještaji koji se odnose na napredak u dosadašnjem provođenju aktivnosti i planiranje budućih aktivnosti. 

Read more…

Izrada Nacionalnog plana za nepredviđene situacije u završnoj fazi

30.06.2021

U sklopu aktivnosti predviđenih Programom upravljanja obalnim područjem Bosne i Hercegovine (CAMP BIH), u tijeku je izrada Nacionalnog plana odgovora na iznenadno onečišćenje/zagađenje mora (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan). Pomoć nacionalnim institucijama u izradi Nacionalnog plana za BiH povjerena je REMPEC-u, Regionalnom centru za nepredviđene situacije onečišćenja Sredozemnog mora.

Read more…

Obilježavanje Dana obale u Bosni i Hercegovini

25.09.2021

Dan mediteranske obale svečano je obilježen održavanjem niza događaja 23. i 24. rujna 2021. godine u okviru projekta CAMP BiH. To je uključivalo aktivnosti izgradnje kapaciteta organizirane u okviru dvije radionice za obuku: prva o održivom razvoju turizma, a posebno o tome kako balansirati između priobalnog dijela i zaleđa, uglavnom u smislu ruralnog turizma, gdje postoje brojni razvojni potencijali koji se mogu ponuditi turistima kako bi se smanjili veliki pritisci u vrlo uskom obalnom pojasu, a druge je bila o prilagodbi na klimatske promjene s kojima će se projektno područje suočiti u budućnosti, pa se stoga razgovaralo o nizu mjera prilagodbe koje će pomoći općini Neum da se nosi s ovim ozbiljnim izazovom.

Read me…

Closing the gap of National Contingency Plans in the Mediterranean region

27.04.2021

Od 27. do 29. travnja 2021. godine su u Neumu, jedinom bosanskohercegovačkom primorskom gradu, održane dvije aktivnosti za izradu Nacionalnog plana za nepredviđene situacije (NCP) Bosne i Hercegovine i to Nacionalne radionice o hitnom reagiranju (na incidente zagađenja/onečišćenja mora) za osoblje upravljačke razine (27.-28. travnja 2021.), te Sastanak nadležnih tijela zaduženih za Nacionalni plan za izvanredne situacije Bosne i Hercegovine (29. travnja 2021.).

Read more…

Započela izrada Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) za Bosnu i Hercegovinu

05.03.2021

U petak, 5.3.2021. godine u prostorijama općine Neum održan je prvi radni sastanak na temu podaktivnosti br. 5 Održivi turizam: u priobalnom području i zaleđus ciljem izrade izvješća pod nazivomStrateški pravci održivog razvoja turizma Općine Neumu okviru projekta izrade Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) za Bosnu i Hercegovinu.

Read more…

Implementacija projekta CAMP BiH u punom intenzitetu

15.10.2020

Projekt CAMP za Bosnu i Hercegovinu (BiH), nakon potpisivanja Sporazuma krajem lipnja 2020., ubrzo ulazi u punu fazu implementacije. Početni sastanak Upravnog odbora Projekta CAMP organiziran je online 15. listopada 2020. godine. Upravni odbor se sastoji od šest predstavnika administrativnih institucija s različitih razina vlasti u BiH, a sedmi član je predstavnik PAP/RAC-a.

Read more…

Potpisan ugovor za izradu Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) za Bosnu i Hercegovinu

29.06.2020

Sporazum o realizaciji CAMP projektu za Bosnu i Hercegovinu potpisali su 29. lipnja 2020. godine g. Živko Matuško, gradonačelnik grada Neuma, za Vladu Bosne i Hercegovine i gđa. Željka Škaričić, direktorica PAP/RAC-a, za Tajništvo Barcelonske konvencije (UNEP/MAP).

Read more…

 

 

Powered by
Project leader