AKTIVNOSTI

Projekt CAMP BiH sadrži dvije glavne komponente horizontalne i pojedinačne aktivnosti. Unutar ovih komponenti osmišljen je skup aktivnosti (s nekim podaktivnostima). Projekt je strukturiran na sljedeći način:

A. Horizontalne aktivnosti

  1. Koordinacija Projekta, integracija i širenje rezultata
  2. Jačanje kapaciteta / jačanje svijesti
  3. Infrastruktura prostornih podataka / informacijski sustav / upravljanje podatcima

B. Pojedinačne aktivnosti integrirane u Obalni plan

  • Institucionalni mehanizam za IUOP
  • Morska staništa i zaštićeno morsko područje
  • Praćenje morskog i obalnog okoliša
  • Nacionalni krizni plan
  • Održivi turizam: u priobalnom području i zaleđu
  • Prilagodba na klimatske promjene
Powered by
Project leader