Closing the gap of National Contingency Plans in the Mediterranean region

Od 27. do 29. travnja 2021. godine su u Neumu, jedinom bosanskohercegovačkom primorskom gradu, održane dvije aktivnosti za izradu Nacionalnog plana za nepredviđene situacije (NCP) Bosne i Hercegovine i to Nacionalne radionice o hitnom reagiranju (na incidente zagađenja/onečišćenja mora) za osoblje upravljačke razine (27.-28. travnja 2021.), te Sastanak nadležnih tijela zaduženih za Nacionalni plan za izvanredne situacije Bosne i Hercegovine (29. travnja 2021.).

Ova je aktivnost još jedna demonstracija integriranog pristupa Mediteranskog akcijskog plana, Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP/MAP) i njegovim komponentama. Razvoj NCP-a, koji koordinira i vodi Regionalni centar za hitne intervencije na onečišćenje mora za Sredozemno more (REMPEC), sastavni je dio razvoja Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) za Bosnu i Hercegovinu. Projekt CAMP provodi se u okviru Barcelonske konvencije, pod vodstvom Regionalnog centra aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC).

Radionici je nazočilo 18 sudionika koji su se sastojali od visokih dužnosnika, rukovodećeg osoblja i administratora iz državnih, federalnih, županijskih i lokalnih vlasti, te službi čije su nadležnosti odgovor na civilne izvanredne situacije i pomorske poslove.

Dok je cilj radionice bio pružiti potrebna znanja, koja će im omogućiti preuzimanje aktivne uloge u sljedećim fazama razvoja NCP-a, sastanak je imao za cilj predstavljanje plana rada za razvoj NCP-a, raspravu o predloženom nacrtu plana, te dogovor o daljnjem putu za njegovu provedbu i završetak.

Sastankom je predsjedao predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koje je Vodeća agencija za CAMP projekt, a u uvodnom govoru putem Skypea obratio mu se i šef Ureda REMPEC-a.

Ova radionica i sastanak omogućili su bolje razumijevanje relevantnih državnih, federalnih i županijskih aranžmana za civilne izvanredne situacije, odnosa između različitih vlasti, a također su pružili korisne informacije za sljedeće faze projekta uključujući pripremu nacrta Nacionalnog plana za nepredviđene situacije Bosne i Hercegovine, organiziranje dvodnevne nacionalne vježbe za testiranje prvog nacrta NCP-a, nakon čega slijedi sastanak za reviziju nacrta NCP-a.

Powered by
Project leader