KONTAKT

Josip Njavro

Nacionalni koordinator projekta

Tel: +387 63 408 984 | +387 36 880 073/185

jnjavro@gmail.com


Općina Neum

Kralja Tomislava 1

88390 Neum

Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 36 880 214

nacelnik@neum.ba


Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Musala 9

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 220 093 | + 387 33 214 102

Fax:+387 33 220 091 | + 387 33 552 512

info@mvteo.gov.ba


Prof. dr. Tarik Kupusović

Direktor

MAP Focal Point

Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo

Stjepana Tomića 1

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/Fax: +387 33 207 949 / +387 33 212 466/7

tarik.kupusovic@heis.ba

Powered by
Project leader