Održan 3. sastanak Upravnog odbora „CAMP BiH“ projekta

Upravni odbor „CAMP-a BiH“ projekta je 5. svibnja 2022. godine u Sarajevu organizirao 3. sastanak. Glavne teme sastanka bili izvještaji koji se odnose na napredak u dosadašnjem provođenju aktivnosti i planiranje budućih aktivnosti. Predstavljena su izvješća koja se odnose na pravnu analizu nacionalnog zakonodavstva u odnosu na odredbe ICZM Protokola, kao i prijedlog za uspostavu institucionalnog mehanizma za ICZM, te izvješća o prilagodbi klimatskim promjenama i rezultatima praćenja nekih od IMAP-a. pokazatelja.

Nakon predstavljanja izvještaja uslijedila je vrlo konstruktivna rasprava, te su članovi Upravnog odbora izrazili zadovoljstvo postignutim napretkom. Na sastanku je također dogovoreno da će se završna konferencija projekta „CAMP BiH“ održati 13. rujna 2022. godine u Neumu i tada će svi rezultati i dokumenti nastali tijekom realizacije projekta biti zajedno predstavljeni javnosti.

Powered by
Project leader