Potpisan ugovor za izradu Programa upravljanja obalnim područjem (CAMP) za Bosnu i Hercegovinu

Sporazum o realizaciji CAMP projektu za Bosnu i Hercegovinu potpisali su 29. lipnja 2020. godine g. Živko Matuško, gradonačelnik grada Neuma, za Vladu Bosne i Hercegovine i gđa. Željka Škaričić, direktorica PAP/RAC-a, za Tajništvo Barcelonske konvencije (UNEP/MAP).

Ovime je završena duga pripremna faza za ovaj projekt, koja je dodatno bila produljena zbog krize izazvane virusom Covid-a 19, a uključivala je i konzultacije između različitih razina vlasti u BiH,. Projekt je sada spreman za implementaciju. Usredotočit će se na prioritetna pitanja relativno kratke obale i uključivat će uspostavu institucionalnog mehanizma za ICZM, praćenje morskog i obalnog okoliša, popis morskih staništa i zaštićenih područja, nacionalni plan za nepredviđene situacije, održivi turizam, upravljanje podacima i prilagodbu na klimatske promjene. Projekt će podržati niz aktivnosti izgradnje kapaciteta i podizanja svijesti. Većina komponenti UNEP/MAP će sa svojim tehničkim kapacitetima biti uključena. Predviđeni završetak projekta je rujan 2022. godine

Powered by
Project leader